Gwarancja
najlepszej ceny
Zameldowanie
88
/
01
/
15
placeholder
Wymeldowanie
Select
/
date
/
 
placeholder
Pokoje
Dorosłych
Image00038
Image00038
placeholder
Simple 2

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób hotel „The Ixian Grand” wykorzystuje dane osobowe użytkownika, gdy odwiedza on naszą witrynę internetową, gdy przyjmujemy go jako naszego gościa lub gdy wchodzi on z nami w interakcję w inny sposób. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 2018 r. (RODO) zawiera ona również informacje o prawie użytkownika do prywatności oraz o tym, w jaki sposób jest on chroniony prawem. Gdy w niniejszej polityce prywatności używamy słów „my”, „nas” czy „nasze”, odnosimy się do „The Ixian Grand”.

Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą polityką prywatności wraz z wszelkimi innymi informacjami o ochronie prywatności, które możemy mu od czasu do czasu udostępniać, aby miał świadomość tego, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy jego dane osobowe.

Ta witryna nie jest przeznaczona dla dzieci i świadomie nie gromadzimy danych dotyczących dzieci.

Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, dzięki którym możliwe jest zidentyfikowanie tej osoby. Nie obejmują one danych, z których usunięto informacje dotyczące tożsamości (informacje anonimowe).

Gromadzimy różne dane osobowe naszych gości, klientów i osób odwiedzających naszą witrynę internetową.

Te dane osobowe należą do następujących kategorii:

 • Dane dot. tożsamości obejmują tytuł, płeć, imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, stan cywilny, datę urodzenia, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator oraz zaszyfrowaną wersję loginu/hasła. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, dane te mogą obejmować również nazwę użytkownika mediów społecznościowych.
 • Dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane finansowe obejmują szczegóły dotyczące kart płatniczych i poleceń zapłaty / rachunków bankowych.
 • Dane Transakcyjne obejmują szczegółowe informacje dotyczące płatności na rzecz użytkownika i od użytkownika oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług zakupionych od nas.
 • Dane profilowe obejmują nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia dokonane przez użytkownika, jego zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety, a także wszelkie dane dodane przez nas (na przykład przy użyciu analityki i profilowania).
 • Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane do logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne rozwiązania technologiczne na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do tej witryny.
 • Dane dot. użytkowania obejmują informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej, naszych produktów i usług.
 • Dane śledzenia obejmują informacje, które my lub inne podmioty gromadzimy o użytkowniku za pomocą plików cookie i podobnych technologii śledzących, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci Web sieciowe, piksele i identyfikatory urządzeń mobilnych.
 • Dane dot. marketingu i komunikacji obejmują preferencje użytkownika w zakresie otrzymywania marketingu bezpośredniego od nas i naszych stron trzecich oraz preferencje dotyczące komunikacji.

Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy w różnych celach dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne. Dane zagregowane mogą bazować na danych osobowych użytkownika, jednak z prawnego punktu widzenia nie uznaje się ich za dane osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają tożsamości użytkownika w sposób bezpośredni ani pośredni. Możemy na przykład zestawić dane użytkownika dot. użytkowania witryny, aby obliczyć odsetek użytkowników korzystających z konkretnej funkcji w witrynie. Jeśli jednak połączymy lub zestawimy zagregowane dane użytkownika z jego danymi osobowymi w sposób umożliwiający jego zidentyfikowanie bezpośrednio lub pośrednio, będziemy traktować połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Zasadniczo nie gromadzimy żadnych Danych osobowych szczególnej kategorii na temat użytkownika (w tym szczegółów dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub światopoglądowych, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, stanu zdrowia, danych genetycznych i biometrycznych) ani żadnych informacji na temat wyroków skazujących i przestępstw.  Jedyne wyjątki od tej zasady są następujące: (i) jeśli użytkownik przekazał nam informacje o swoim stanie zdrowia w ramach rezerwacji spa, wykorzystamy je w celu realizacji naszej umowy z użytkownikiem, jednak w tym celu potrzebujemy wyraźnej zgody użytkownika na wykorzystanie jego danych dotyczących zdrowia lub (ii) jeśli użytkownik w sposób oczywisty upublicznił swoje Dane osobowe szczególnej kategorii.

W jaki sposób gromadzimy dane

Możemy zbierać lub uzyskiwać dane na wiele różnych sposobów.

Użytkownik może przekazać nam dane osobiście, gdy jest gościem jednego z naszych hoteli, na przykład podczas:

 • zameldowania lub wymeldowania;
 • korzystania z naszego zakwaterowania, naszych udogodnień i usług;
 • korzystania z usług konsjerża;
 • uczestnictwa w naszych wydarzeniach;
 • uczestnictwa w konkursach, promocjach lub ankietach;
 • podawania danych do kontaktu lub
 • wręczania nam swojej wizytówki.

Użytkownik może przekazać nam dane zdalnie podczas interakcji z nami za pośrednictwem tej witryny internetowej, poczty, telefonu lub poczty elektronicznej, czatu lub mediów społecznościowych, na przykład podczas:

 • zapisu na listę odbiorców naszego newslettera lub marketingu bezpośredniego;
 • przesyłania zapytań lub żądania udzielenia informacji bądź ogółem podczas korespondencji z nami;
 • tworzenia konta w naszym serwisie internetowym;
 • rezerwacji zakwaterowania, usług hotelowych, zabiegów lub usług spa;
 • komunikacji z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych;
 • uczestnictwa w konkursach, promocjach lub ankietach;
 • przekazywania uwag lub opinii.

Niektóre dane możemy uzyskiwać automatycznie, np. możemy zbierać dane o sprzęcie użytkownika, przeglądaniu stron lub o sposobie korzystania z tej witryny. Możemy również zbierać dane, gdy użytkownik kliknie jedną z naszych reklam (w tym reklamę wyświetlaną na stronach internetowych osób trzecich lub w mediach społecznościowych). Systemy, które wykorzystujemy do zarządzania gośćmi, mogą również automatycznie zbierać dane ułatwiające stworzenie profilu gościa, co umożliwia nam przeanalizowanie, w jaki sposób możemy poprawić odczucia użytkownika związane z naszym serwisem.

Możemy uzyskiwać pewne dane od stron trzecich w ramach procesu rezerwacji zakwaterowania, usług hotelowych, zabiegów lub usług spa w naszych hotelach. Na przykład gdy użytkownik:

 • korzysta z usług stron trzecich w zakresie rezerwacji zakwaterowania, restauracji, usług hotelowych, zabiegów spa lub innych usług; lub
 • jest naszym gościem w ramach rezerwacji grupowej lub firmowej.

Możemy otrzymywać dane o użytkowniku od różnych innych rodzajów stron trzecich, w tym:

 • od partnerów technologicznych, którzy pomagają nam prowadzić naszą witrynę internetową i zapisywać użytkowników na listy mailingowe;
 • od podmiotów świadczących usługi w zakresie płatności i zapobiegania oszustwom;
 • od dostawców usług analitycznych, sieci reklamowych i dostawców informacji o wyszukiwaniu;
 • od partnerów w zakresie danych;
 • od partnerów udzielających informacji zwrotnych i opinii;
 • z publicznie dostępnych źródeł;
 • z mediów społecznościowych, w ramach których ustawienia prywatności ustawiono na „publiczne”;
 • od stron trzecich, którym użytkownik udzielił zgody na udostępnienie nam swoich danych; lub
 • od dowolnych stron trzecich, które zgodnie z prawem są upoważnione do udostępniania nam danych osobowych użytkownika.

Jak i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe użytkownika

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika na wiele sposobów, w tym do dostarczania i personalizowania usług, których użytkownik od nas żąda i oczekuje, do oferowania wysokiego poziomu gościnności, prowadzenia marketingu bezpośredniego i promocji sprzedażowych oraz w sposób opisany bardziej szczegółowo poniżej. W przypadkach wymaganych przez obowiązujące prawo przed przystąpieniem do przetwarzania danych użytkownika uzyskamy na to zgodę użytkownika.

W celu dokonania rezerwacji jesteśmy zobowiązani do gromadzenia niektórych danych użytkownika, w tym imienia i nazwiska, adresu, danych dot. płatności oraz, w niektórych krajach, informacji o dokumentach podróży. Niepodanie przez użytkownika tych informacji uniemożliwi nam przetworzenie jego rezerwacji. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu dostarczania mu informacji na temat planowania spotkań i wydarzeń. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu dostarczania lub oferowania mu newsletterów, promocji i ofert specjalnych, a także przesyłania innych wiadomości marketingowych zgodnie z preferencjami użytkownika w zakresie komunikacji. Wykorzystujemy informacje nt. użytkownika do wysyłania mu wiadomości podczas pobytu w hotelu, powiadomień dotyczących konta, potwierdzeń rezerwacji oraz wiadomości marketingowych. Możemy komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, reklamy online, mediów społecznościowych, telefonu, wiadomości tekstowych (w tym SMS i MMS), powiadomień push, wiadomości w aplikacji oraz innych środków. Możemy również gromadzić informacje z karty płatniczej użytkownika, które mogą być dołączone do danych osobowych i wykorzystywane przez nas do rozpoznawania rodzaju posiadanej przez użytkownika karty, banku lub sieci karty oraz prezentowania lub wysyłania użytkownikowi ukierunkowanych komunikatów marketingowych, na podstawie sposobu płatności i zgodnie z preferencjami użytkownika dot. komunikacji. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do ulepszania naszych usług oraz dbania o to, aby nasza witryna, nasze produkty i usługi były dla niego interesujące. Możemy łączyć dane osobowe użytkownika z danymi pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych w celu zachowania aktualności informacji oraz w celach analitycznych. W celu zapewnienia lepszej, bardziej spersonalizowanej obsługi wykorzystujemy również informacje pochodzących od stron trzecich. Na przykład jeśli użytkownik połączy swoje serwisy mediów społecznościowych lub inne konta z naszymi usługami, możemy wykorzystać te informacje, aby sprawić, że odczucia użytkownika związane z naszym serwisem będą mieć charakter bardziej osobisty i społecznościowy, lub udostępnić je i wykorzystać w sposób opisany w innym miejscu niniejszego oświadczenia.

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną, w zależności od sposobu ich wykorzystania. W każdym przypadku przetwarzania danych w tych celach będziemy dbać o to, aby zawsze mieć na uwadze i uwzględniać prawa użytkownika dotyczące danych osobowych.

Jeśli użytkownik postanowi nie podawać nam swoich danych osobowych

Gdy użytkownik dokonuje u nas rezerwacji zakwaterowania, usług hotelowych, zabiegów spa lub innych usług, możemy być zobowiązani do gromadzenia niektórych jego danych osobowych na podstawie przepisów prawnych lub na podstawie warunków umowy zawartej z użytkownikiem. Oznacza to, że jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać nam swoich danych, możemy nie być w stanie wyświadczyć mu usługi i być zmuszeni do anulowania rezerwacji lub zakupu w sklepie z upominkami. W takim przypadku poinformujemy o tym użytkownika, aby mógł podjąć decyzję o tym, jak postąpi.

Wyjaśnienie podstawy prawnej wykorzystywania danych osobowych

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy będzie to zgodne z prawem. Najczęściej będziemy robić to w następujących okolicznościach:

 • Gdy musimy wywiązać się z umowy, którą zamierzamy zawrzeć lub którą już zawarliśmy z użytkownikiem. Przykład: gdy użytkownik dokonuje rezerwacji w jednym z naszych hoteli, zawiera tym samym umowę.
 • Gdy jest to konieczne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów (lub interesów strony trzeciej), a interesy i prawa podstawowe użytkownika nie są nadrzędne wobec tych interesów. Przykład: gdy podczas procedury wymeldowania przeprowadzamy kontrolę pod kątem oszustw lub gdy podejmujemy działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa naszej witryny internetowej.
 • Gdy musimy spełnić obowiązek prawny lub regulacyjny. Przykład: prowadzenie ewidencji naszej sprzedaży w celu zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi.

Analizując uzasadnione interesy, dopilnowujemy, aby przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów rozważyć i zrównoważyć wszelkie potencjalne skutki dla użytkownika (zarówno pozytywne, jak i negatywne) oraz jego prawa. Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika do działań, w ramach których nasze interesy są nadrzędne w stosunku do skutków dla użytkownika (chyba że mamy zgodę użytkownika bądź jesteśmy do tego w inny sposób zobowiązani lub upoważnieni przez prawo).

O ile nie jest to konieczne z przyczyn przewidzianych w RODO, zawsze uzyskujemy wyraźną zgodę osoby, której dane dotyczą, na gromadzenie i przetwarzanie jej danych. W przypadku wyrażenia zgody będzie prowadzony rejestr w celu udokumentowania, w jaki sposób i kiedy zgoda została udzielona. Jeśli dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, informacja na ten temat zostanie przekazana osobie, której dane dotyczą, w rozsądnym terminie po uzyskaniu danych. Jeśli gromadzone i przetwarzane dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, wyraźna zgoda nie jest wymagana. Często będzie to miało miejsce w przypadku, gdy umowa nie może zostać zrealizowana bez podania stosownych danych osobowych, np. nie można dokonać rezerwacji posiłku lub pokoju bez podania nazwiska, adresu e-mail i danych karty kredytowej.

Jeśli dane osobowe muszą być gromadzone i przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych, wyraźna zgoda nie jest wymagana.

Udostępnianie danych osobowych użytkownika

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim wymienionym poniżej w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika w innych sytuacjach, o ile jest to dozwolone lub wymagane przez prawo.

Możemy udostępniać dane osobowe osobom trzecim następujących kategorii:

 • dostawcy i usługodawcy (np. zewnętrzni dostawcy usług administracyjnych i zarządzania hotelem (np. systemy rezerwacji, systemy zarządzania relacjami z klientami), dostawcy technologii i usług medialnych, dostawcy usług przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, partnerzy realizujący zamówienia dla sklepu z upominkami)
 • audytorzy i profesjonalni doradcy, tacy jak pracownicy banków, prawnicy, księgowi i ubezpieczyciele oraz
 • rząd, organy regulacyjne i organy ścigania.

Od wszystkich stron trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i obchodzenia się z nimi zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika do własnych celów i zezwalamy im na przetwarzanie tych danych osobowych wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Nie udostępniamy danych osobowych użytkownika poza Europę.

Pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to fragmenty informacji, które są przesyłane przez witrynę internetową do przeglądarki internetowej użytkownika i pozostają na jego komputerze do czasu ich usunięcia. Pliki cookie są przesyłane przez naszą witrynę internetową, aby zagwarantować, że nie wyświetlają się w niej niepotrzebnie informacje, które użytkownik już widział lub wskazał jako nieinteresujące. Pliki cookie umożliwiają zatem naszej witrynie internetowej oferowanie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych usług. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie lub innych technologii śledzenia lub gromadzenia danych, które zastosujemy w przyszłości.

Pliki cookie pomagają nam w zapewnieniu dobrych odczuć użytkownika podczas korzystania z naszej witryny internetowej, a także umożliwiają nam ulepszanie naszej witryny internetowej i naszych usług. Wykorzystujemy pliki cookie następujących kategorii:

 • Ściśle niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. Przykład: pliki cookie umożliwiają zalogowanie się, dokonanie rezerwacji lub bezpiecznych płatności.
 • Funkcjonalne pliki cookie. Umożliwiają rozpoznanie użytkownika odwiedzającego różne strony w naszej witrynie. W ten sposób możemy łatwiej spersonalizować treści pod kątem użytkownika i zapamiętać jego preferencje.
 • Analityczne i wydajnościowe pliki cookie. Umożliwiają nam rozpoznanie i policzenie liczby odwiedzających oraz sprawdzenie, w jaki sposób poruszają się oni po naszej witrynie. Pomaga nam to ulepszyć działanie naszej witryny, na przykład przez zapewnienie, że użytkownicy łatwo znajdują to, czego szukają.
 • Pliki cookie do targetowania. Pliki te rejestrują wizytę użytkownika w naszej witrynie, strony, które odwiedził, i łącza, które otworzył. Są to fragmenty danych, które służą do śledzenia użytkowników. W tym celu możemy również udostępniać te informacje stronom trzecim.

Dane pozyskane za pośrednictwem plików cookie z naszej witryny internetowej są danymi zanonimizowanymi, dzięki czemu nie jest możliwa identyfikacja poszczególnych osób.

Strony trzecie (w tym, na przykład, sieci reklamodawców i zewnętrznych dostawców usług takich jak usługi analizy ruchu w sieci) mogą również wykorzystywać pliki cookie, nad czym nie mamy żadnej kontroli. Najczęściej są to analityczne i wydajnościowe pliki cookie lub pliki cookie do targetowania.

Możemy wykorzystywać ściśle niezbędne i funkcjonalne pliki cookie bez zgody użytkownika. Zgodę użytkownika na wykorzystywanie innych plików cookie uzyskujemy, gdy użytkownik kliknie baner, który wyświetla się przy pierwszej jego wizycie w naszej witrynie. Użytkownik może odmówić zgody. Użytkownik może również zablokować pliki cookie, aktywując w swojej przeglądarce ustawienia pozwalające na odrzucenie wszystkich lub niektórych plików cookie.

Jeśli jednak użytkownik nie wyrazi zgody lub w ustawieniach przeglądarki zablokuje wszystkie pliki cookie (w tym istotne pliki cookie), może nie być w stanie uzyskać dostępu do całej naszej witryny lub jej części.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik usunie pliki cookie, nie będziemy już mieć dostępu do informacji o tym, że zrezygnował on z reklamy behawioralnej online, dlatego nasze reklamy mogą nadal pojawiać się w innych witrynach internetowych.

Aby nie otrzymywać od nas takich plików cookie, należy dostosować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

Dostosowywanie ustawień plików cookie w przeglądarce

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer 11, 10, 9, 8, 7, 6
Wybierz Narzędzia, a następnie
Opcje internetowe
Wybierz zakładkę Prywatność,
w ustawieniach wybierz Zaawansowane
Zaznacz opcję Zastąp automatyczną obsługę plików cookie
Zaznacz, czy chcesz zezwolić na pliki cookie administratora i stron trzecich, zablokować je bądź otrzymać związany z nimi monit.

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer 5.0 lub 5.5:

Wybierz Narzędzia, a następnie
Opcje internetowe
Kliknij zakładkę Bezpieczeństwo
Kliknij Poziom niestandardowy
Przewiń w dół do szóstej opcji, aby zobaczyć, w jaki sposób pliki cookie są obsługiwane przez IE5, i zmień ustawienia, odpowiednio, na Akceptuj, Wyłącz lub Prośba o podjęcie działań.

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer 4.0

Wybierz Widok, a następnie
Opcje internetowe
Kliknij zakładkę Zaawansowane
Przewiń w dół do żółtej ikony wykrzyknika w sekcji Bezpieczeństwo i wybierz jedną z trzech opcji, aby określić swój sposób korzystania z plików cookie.

W przeglądarce Internet Explorer 3.0: Kliknij Widok, Opcje, Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ostrzegaj przed akceptowaniem plików cookie.

Jeśli używasz przeglądarki Chrome

W prawym górnym rogu kliknij Więcej, a następnie Ustawienia
Na dole ekranu kliknij Zaawansowane
W sekcji Prywatność i bezpieczeństwo kliknij Ustawienia zawartości
Kliknij Pliki cookie
W tym miejscu możesz:
Włączyć pliki cookie: Zmień pozycję przełącznika obok Zablokowane
Wyłączyć pliki cookie: Wyłącz opcję Zezwalaj witrynom na zapisywanie i odczytywanie danych z plików cookie

Jeśli używasz przeglądarki Safari

Wybierz Preferencje
Kliknij Prywatność, a następnie wykonaj jeden z poniższych kroków:
Zawsze blokuj pliki cookie: Wybierz opcję Blokuj wszystkie pliki cookie

Jeśli używasz przeglądarki Firefox

Z prawej strony menu rozwijanego wybierz Opcje.
Kliknij zakładkę Prywatność i bezpieczeństwo

W sekcji Historia w menu rozwijanym panelu zaznacz opcję Użyj ustawień własnych dla historii.

Tam będzie możliwe zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia dla następujących opcji: Zawsze używaj prywatnego trybu przeglądania, Zapamiętaj moją historię przeglądania i pobierania, Zapamiętaj wyszukiwanie, a w historii: Akceptuj ciasteczka z witryn internetowych lub Czyszczenie historii podczas zamykania programu Firefox.

Reklama i marketing

Nasze reklamy można zobaczyć w wielu różnych miejscach. Jeśli użytkownik zobaczy jedną z naszych reklam w jakiejś witrynie internetowej lub w mediach społecznościowych, niekoniecznie będzie ona skierowana konkretnie do niego i może się tam znajdować, ponieważ złożyliśmy ofertę na daną powierzchnię.

W naszej witrynie internetowej można zapisać się na nasz newsletter. Możemy również przesyłać użytkownikowi stosowne reklamy na temat naszego hotelu, naszych usług i wydarzeń w ramach marketingu bezpośredniego, chyba że przy dokonywaniu rezerwacji w naszym hotelu użytkownik nie wyrazi na to zgody.

Oto kilka przykładów naszych działań z zakresu marketingu bezpośredniego, które mogą być skierowane specjalnie do użytkownika:

 • nasz newsletter za pośrednictwem e-maila;
 • zaproszenia i promocje przesyłane pocztą, aby poinformować Cię o specjalnych wydarzeniach organizowanych w naszym hotelu;
 • rozmowy telefoniczne, aby przekazać Ci informację, która może być istotna dla Ciebie lub Twojej działalności.

Jeśli użytkownik korzysta z usług stron trzecich w celu dokonania rezerwacji w naszym hotelu lub restauracji, możemy otrzymać od nich informację na temat jego preferencji marketingowych. Możemy rejestrować te preferencje, dlatego podczas korzystania z tych usług należy upewnić się, że preferencje marketingowe zostały wybrane prawidłowo. Nie mamy kontroli nad preferencjami, które oferują użytkownikowi zewnętrzne strony internetowe rezerwacji, dlatego należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Współpracujemy również z partnerami, aby promować zasięg naszych reklam z wykorzystaniem analityki i retargetowania. Aby mieć pewność, że reklamy wyświetlane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych są odpowiednie, korzystamy z danych śledzenia, aby wiedzieć, co wyświetlił użytkownik. Dane śledzenia, a w szczególności pliki cookie, ułatwiają nam zadanie, informując nas o tym, które reklamy będą najbardziej odpowiednie dla użytkownika i potencjalnych nowych gości na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Pliki cookie wykorzystywane do tego celu są często umieszczane w naszej witrynie internetowej przez wyspecjalizowane organizacje – również z tego powodu, jeśli użytkownik był już na naszej stronie internetowej, może on ponownie zobaczyć treści z tej strony. Obejmuje to również retargeting.

Pliki cookie mogą również informować nas o tym, czy użytkownik widział określoną reklamę oraz ile czasu upłynęło od jej obejrzenia. Dzięki tej przydatnej funkcji możemy kontrolować skuteczność naszych reklam oraz częstość, z jaką pokazywane są nasze reklamy. Pliki cookie informują nas również o tym, czy użytkownik otworzył e-mail marketingowy – nie chcemy bowiem wysyłać użytkownikowi wiadomości, które nie będą dla niego interesujące.

Prawie wszystkie pliki cookie związane z reklamą są częścią sieci reklamowych online stron trzecich. Nie kontrolujemy plików cookie ustawionych przez sieci reklamowe.

Bezpieczeństwo danych

Wszelkie dane osobowe w formie papierowej dokumentacji będą przechowywane w zamkniętej szafce na dokumenty, szufladzie lub sejfie, z ograniczonym dostępem.  Poufne dokumenty papierowe nie będą pozostawiane bez nadzoru ani na widoku w miejscach ogólnie dostępnych. Wszystkie urządzenia elektroniczne są zabezpieczone hasłem w celu ochrony znajdujących się na nich informacji na wypadek kradzieży. Dane w formie cyfrowej są zakodowane, zaszyfrowane lub chronione hasłem, na dysku sieciowym, którego kopie zapasowe są regularnie tworzone na terenie firmy i poza nią.  Wszyscy pracownicy otrzymują swój własny, bezpieczny login oraz hasło, a każdy komputer regularnie monituje użytkowników o zmianę hasła. Wiadomości e-mail zawierające wrażliwe lub poufne informacje są chronione hasłem, jeśli wiadomość przesyłana od nadawcy do odbiorcy przekazywana jest pomiędzy niezabezpieczonymi serwerami.   Bezpieczeństwo naszych systemów komputerowych i systemów przechowywania danych, a także dostęp do nich, są stale monitorowane.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji celów, w których je zgromadziliśmy, w tym do spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby zdecydować, jak długo powinniśmy przechowywać dane osobowe użytkownika, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego wykorzystania lub udostępnienia danych osobowych użytkownika, cele, w których przetwarzamy dane osobowe użytkownika, oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

Zgodnie z obowiązującym prawem mamy obowiązek przechowywać dla celów podatkowych podstawowe informacje o naszych gościach i klientach (w tym dane kontaktowe, dane dot. tożsamości, finansowe i transakcyjne) przez sześć lat od momentu, gdy przestaną być klientami.

W pewnych okolicznościach możemy usunąć dane dot. tożsamości użytkownika z jego danych osobowych (aby nie można ich już było z nim powiązać) wykorzystywanych dla celów statystycznych, w którym to przypadku możemy korzystać z tych informacji przez czas nieokreślony bez konieczności powiadamiania użytkownika.

Prawa użytkownika

W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do jego danych osobowych.

Żądanie dostępu do swoich danych osobowych: Umożliwia otrzymanie przez użytkownika kopii danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Żądanie korekty swoich danych osobowych: Umożliwia skorygowanie przez użytkownika wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które przechowujemy na jego temat, przy czym może być konieczne zweryfikowanie przez nas dokładności nowych danych, które użytkownik nam przekazuje.

Żądanie usunięcia swoich danych osobowych: Umożliwia użytkownikowi zwrócenie się do nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Użytkownik ma również prawo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, jeśli skutecznie skorzystał z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli mogliśmy przetwarzać jego informacje niezgodnie z prawem lub jeśli jesteśmy zobowiązani do usunięcia jego danych osobowych w celu zachowania zgodności z lokalnymi przepisami. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będziemy w stanie spełnić prośbę użytkownika o usunięcie danych z określonych powodów prawnych, o których użytkownik zostanie poinformowany, w stosownych przypadkach, w momencie składania prośby.

Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Umożliwia wniesienie przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadku, gdy powołujemy się na uzasadniony interes (lub interes strony trzeciej), a w związku ze swoją szczególną sytuacją użytkownik chce wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na tej podstawie, ponieważ uważa, że ma ono wpływ na jego podstawowe prawa i swobody. Użytkownik ma również prawo do wyrażenia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy jego dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy istotne uzasadnione powody do przetwarzania danych użytkownika, które to powody przeważają nad prawami i swobodami użytkownika.

Żądanie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych: Umożliwia użytkownikowi zwrócenie się do nas o zawieszenie przetwarzania jego danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli użytkownik domaga się, abyśmy ustalili poprawność danych; (b) jeśli wykorzystanie przez nas danych użytkownika jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie chce, abyśmy je usunęli; (c) jeśli użytkownik domaga się, abyśmy przechowywali jego dane, nawet jeśli już ich nie potrzebujemy, ponieważ są one niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub (d) jeśli użytkownik sprzeciwił wykorzystaniu przez nas jego danych, ale musimy ustalić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.

Prawo do wycofania zgody: Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, w przypadku gdy opieramy się na jego zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć mu niektórych produktów lub usług. Poinformujemy użytkownika, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w momencie wycofywania zgody.

Możemy potrzebować od użytkownika określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić jego tożsamość oraz jego prawo dostępu do danych osobowych (lub umożliwić mu skorzystanie z innych przysługujących mu praw). Jest to środek bezpieczeństwa gwarantujący, że dane osobowe nie są udostępniane żadnej nieuprawnionej osobie. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem, aby poprosić go o dodatkowe informacje w związku z jego żądaniem w celu szybszej realizacji żądania.

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami – jeśli dane żądanie będzie szczególnie złożone lub jeśli użytkownik wniósł kilka żądań – może nam to zająć więcej niż jeden miesiąc. W takim przypadku poinformujemy o tym użytkownika i będziemy powiadamiać go na bieżąco.

Jak się z nami skontaktować

Aby zadać pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub skorzystać z któregokolwiek z przysługujących praw, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres info@theixiangrand.gr.

Data ostatniej aktualizacji niniejszej polityki prywatności: 24 maja 2018 r.

Gwarancja
najlepszej ceny
Zameldowanie
21
/
04
/
19
placeholder
Wymeldowanie
Select
/
date
/
 
placeholder
Pokoje
Dorosłych

Nasze nagrody

Dane do kontaktu

Eleutheriou Venizelou (boczna droga) Ixia,

85101, Rodos Dodekanez Grecja

Telefon :+30 22410 92944

Faks :+30 22410 94413

E-mail :info@theixiangrand.gr
Wynajem samochodu u partnera premium

Powered by Nelios.com

Espa Banner